About

Avtorica ima dve desetletji izkušenj s predpisi za rastlinsko blago v mednarodni trgovini in se nekaj več s predpisi in stroko na področju varstva rastlin, kot so:

 • fitopatologija, varstvo zdravja rastlin, integrirano varstvo rastlin, vključno s trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev, biotičnim varstvom, opazovanjem razvoja bolezni in škodljivcev in napovedovanjem optimalnih rokov in načinov njihovega zatiranja, ter informacijskimi sistemi in ozavesčanjem javnosti s strokovnega področja;
 • mednarodno sodelovanje pri pripravi predpisov v strokovnih delovnih skupinah Evropske unije, Evropske organizacije za varstvo rastlin in Mednarodne konvencije o varstvu rastlin v povezavi s fitosanitarnim delom WTO-SPS sporazuma.
 • Leta 2018 je pridobila dodatno poklicno kvalifikacijo kot strokovnjakinja za varstvo podatkov (DPO).

Večina njenih objav je popisana v sistemu COBISS, do nekaterih pa lahko v celoti spletno dostopate. Izbrane objave:

 1. Članki

Published expert/scientific article from conference

 • KNAPIČ, Vlasta, SELJAK, Gabrijel. Začasen značaj karantenske kategorije na zgledu plodovih muh (Tephritidae) = Temporary nature of quarantine pest categories using the example of the Tephritidae fruit flies. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 12. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015 = Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2015, str. 33-42.
 • KNAPIČ, Vlasta, VAUPOTIČ, Marjan. Management approach to abundance of Arion slugs. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015. Ljubljana: Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 94-102.
 • PERSOLJA, Jolanda, KNAPIČ, Matej, PAJK, Primož, KNAPIČ, Vlasta. Agrometeorološki informacijski sistem: temelj prilagajanja podnebnim spremembam = Phytosanitary Spatial portal – GIS decision support system : first experience with a web applicatin for the suspicion of common ragweed in 2012. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 137-138
 • KNAPIČ, Vlasta, Erika OREŠEK, Primož PAJK, Simona MAVSAR, Mojca CELAR. Vpliv novih rastlinskih bolezni in škodljivcev na pridelavo ter naravo v Sloveniji. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Podcetrtek, 1.-2. marec 2011 = Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2015, str. 27-30.
 • RADIŠEK, Sebastjan, OSET, Matej, ČERENAK, Andreja, JAKŠE, Jernej, KNAPIČ, Vlasta, MATOUŠEK, Jaroslav, JAVORNIK, Branka. Research activities focused on hop viroid diseases in Slovenia. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] CICH – IHB – IHGC, International Hop Growers` Convention, Kiev, Ukraine, 4-9 June 2013, (Proceedings of the Scientific Commission, ISSN 1814-2192, 2013). Wolnzach: Scientific Comission, I.H.G.C., 2013, str. 58
 • KNAPIČ Vlasta, Katarina GROZNIK, Anita BENKO BELOGLAVEC, Simona MAVSAR, Mirjam ČELAN.  Boljši predpisi na podrocju varstva rastlin = Better regulation in the plant health sector.- V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-6. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2010, str. 388-397.
 • KNAPIČ Vlasta, Simona MAVSAR, Mojca CELAR, Katarina GROZNIK.- Vnos organizmov v raziskovalne namene v sloveniji v letih 1999-2008 = Introduction of organisms for scientific purposes in Slovenia in the period 1999-2008.- V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-6. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2010, str. 398-403.
 • LESKOVŠEK, Lucija, RADIŠEK, Sebastjan, FERANT, Nataša, ČERENAK, Andreja, KNAPIČ, Vlasta. Prve brezviroidne rastline hmelja (Humulus lupulus L.) v Sloveniji = First viroid-free hop plants (Humulus lupulus L.) in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009 = Lectures and papers presented at the 9th Slovenian Conference on Plant Protection, Nova Gorica, March 4-5 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije. 2009, str. 453-456.
 • MAVSAR, Simona, KNAPIČ, Vlasta. Ureditev biotičnega varstva rastlin v Sloveniji = Organization of biological control of plant pests in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 55-57.
 • KNAPIČ, Vlasta. Reguliranje novih škodljivih organizmov rastlin v Evropski uniji = Regulation of new organisms harmful to plants in the European Union. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 55-57.
 • FERANT, Nataša, KNAPIČ, Vlasta, PEČNIK, Marina, RADIŠEK, Sebastjan, RAK-CIZEJ, Magda, MATJAŽ-PETEK, Klaudija. Certification scheme for the production of hop planting material in Slovenia. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] International Hop Growers` Convention I.H.G.C., Dobrna-Žalec, 24-27 June 2003. [S. l.: s. n., 2003], str. 114.
 • GOMBOC, Stanislav, KNAPIČ, Vlasta, SELIŠKAR, Tomaž. Fitosanitarni informacijski sistem – vsebine in zahteve = Phytosanitary information system – subjects and requirements. V: 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2005, str. 49-52. GOMBOC, Stanislav, KNAPIČ, Vlasta, SELIŠKAR, Tomaž.
 • GOMBOC, Stanislav, SELIŠKAR, Tomaž KNAPIČ, Vlasta, ZMRZLAK Marko. Agrometeorological network and information systems based on meteorlogical information in Slovenia. In: Online Agrometeorlogical Applications with Decision Support on the Farm Level Editors: Iver Thysen & Andrej Hocevar : COST Action 718: Meteorlogical Applications for Agriculture, 2005
 • GOMBOC, Stanislav, SELIŠKAR, Tomaž, MILEVOJ, Lea, CELAR, Franci, KNAPIČ, Vlasta. Nadgradnja in prenovljene vsebine informacijskega sistema za varstvo rastlin Fito-info = Upgrade and new issues of Fito-info – Slovenian information system for plant protection. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Zreče, 4.-6. marec 2003. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2003, str. 388-397.
 • KNAPIČ, Vlasta, MAČEK, Janez, UREK, Gregor, MARKELJ, marjan, LOZEJ, Miroslav. Informatizacija varstva rastlin – izziv ali nuja? = Informatisation of plant protection – challenge or a necessity?. V: DOBROVOLJC, Danica (ur.), UREK, Gregor (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2001, str. 19-21.
 • KNAPIČ, Vlasta, BEBER, Konrad, SELJAK, Gabrijel, ŠKERLAVAJ, Vojko, TOMŠE, Smilja. Uporaba avtomatskih meteoroloških postaj za prognozo varstva rastlin in namakanja = Using of automatic meteorological stations for early pest warning and irrigation prediction. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 3. do 4. marca 1999. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 1999, str. 67-72. 
 • KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Molecular methods of detecting viroids in hops. V: VODNIK, Dominik (ur.), ŽEL, Jana (ur.). 2. Slovenski simpozij o rastlinski fiziologiji z mednarodno udeležbo, Gozd Martuljek, 30. september – 2. oktober 1998. Knjiga povzetkov. Gozd Martuljek: Društvo za rastlinsko fiziologijo, 1998, str. 147 (P-71).
 • KNAPIČ, Vlasta, MAČEK, Janez, UREK, Gregor, MARKELJ, Marjan, LOZEJ, Miroslav. Informatisation of plant protection – challenge or a necessity? V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Čatež, 4.-6. marec 2001. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2001,
 • KNAPIČ, Vlasta, PEČAR FONOVIĆ, Urša, ZAGORC, Barbara. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. control and European Union protected zone perspectives. V: 6. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 4.-6. marec 2003, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2003, str. 31-32.
 • KNAPIČ, Vlasta, ZMRZLAK, Marko, SIMONČIČ, Andrej, MIKLAVC, Jože, ŽEŽLINA, Ivan, ŠKERLAVAJ, Vojko. Agrometeorological network and computer aided forecasting of plant protection in Slovenia. V: EFITA 2001. Montpellier: Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique, cop. 2001, str. 25-30.
 • RADIŠEK, Sebastjan, JAKŠE, Jernej, LESKOVŠEK, Lucija, KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Hop latent viroid: diagnostic techniques and control. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 66-67.
 • VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ, Irena, KNAPIČ, Vlasta, ŽEŽLINA, Ivan. Importance, detection and presence of viroids in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu ratslin, 6-7. marec 2007, Radenci. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, str. 65-66.
 • ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ-ZEMLJIČ, Meta, ZMRZLAK, Marko, MIKLAVC, Jože, ŽEŽLINA, Ivan, TOMŠE, Smiljana, KNAPIČ, Vlasta. Izkušnje z modelom Maryblyt pri prognoziranju hruševega ožiga (Erwinia amylovora) v Sloveniji = Experience with Maryblyt forecasting model for predicting fire blight (Erwinia amylovora) in Slovenia. V: 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2005, str. 45.
 • ZMRZLAK, Marko, SIMONČIČ, Andrej, DOLINAR, Marta, KNAPIC, Vlasta. Forcasting and informing slovenian hop growers about spraying against the downy mildew of hop (Pseudoperonospora humuli Miy et Takah.). V: EFITA 2001. Montpellier: Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique, cop. 2001, str. 71-76.
 • KNAPIČ, Vlasta, VAUPOTIČ, Marjan. Management approach to abundance of Arion slugs. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015. Ljubljana: Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 94-102.
 • PERSOLJA, Jolanda, KNAPIČ, Matej, PAJK, Primož, KNAPIČ, Vlasta. Agrometeorološki informacijski sistem: temelj prilagajanja podnebnim spremembam = Phytosanitary Spatial portal – GIS decision support system : first experience with a web applicatin for the suspicion of common ragweed in 2012. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 137-138
 • KNAPIČ, Vlasta, Erika OREŠEK, Primož PAJK, Simona MAVSAR, Mojca CELAR. Vpliv novih rastlinskih bolezni in škodljivcev na pridelavo ter naravo v Sloveniji. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Podcetrtek, 1.-2. marec 2011 = Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2015, str. 27-30.
 • RADIŠEK, Sebastjan, OSET, Matej, ČERENAK, Andreja, JAKŠE, Jernej, KNAPIČ, Vlasta, MATOUŠEK, Jaroslav, JAVORNIK, Branka. Research activities focused on hop viroid diseases in Slovenia. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] CICH – IHB – IHGC, International Hop Growers` Convention, Kiev, Ukraine, 4-9 June 2013, (Proceedings of the Scientific Commission, ISSN 1814-2192, 2013). Wolnzach: Scientific Comission, I.H.G.C., 2013, str. 58
 • KNAPIČ Vlasta, Katarina GROZNIK, Anita BENKO BELOGLAVEC, Simona MAVSAR, Mirjam ČELAN.  Boljši predpisi na podrocju varstva rastlin = Better regulation in the plant health sector.- V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-6. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2010, str. 388-397.
 • KNAPIČ Vlasta, Simona MAVSAR, Mojca CELAR, Katarina GROZNIK.- Vnos organizmov v raziskovalne namene v sloveniji v letih 1999-2008 = Introduction of organisms for scientific purposes in Slovenia in the period 1999-2008.- V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-6. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2010, str. 398-403.
 • MAVSAR, Simona, KNAPIČ, Vlasta. Ureditev biotičnega varstva rastlin v Sloveniji = Organization of biological control of plant pests in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 55-57.
 • KNAPIČ, Vlasta. Reguliranje novih škodljivih organizmov rastlin v Evropski uniji = Regulation of new organisms harmful to plants in the European Union. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 55-57.
 • PAJK, Primož, SELIŠKAR, Tomaž, GOMBOC, Stanislav, GROZNIK, Katarina, KNAPIČ, Vlasta, PEČNIK, Marinka, KOPRIVNIKAR-BOBEK, Milena. Javno dostopne vsebine fitosanitarnega področja v Sloveniji – www.furs.si = Publicly available phytosanitary information in Slovenia – http://www.furs.si. V: VAJS, Stanislav (ur.), LEŠNIK, Mario (ur.), MAČEK, Jože (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume, 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. [Ljubljana]: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. [2005], str. 53-54
 • FERANT, Nataša, KNAPIČ, Vlasta, PEČNIK, Marina, RADIŠEK, Sebastjan, RAK-CIZEJ, Magda, MATJAŽ-PETEK, Klaudija. Certification scheme for the production of hop planting material in Slovenia. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] International Hop Growers` Convention I.H.G.C., Dobrna-Žalec, 24-27 June 2003. [S. l.: s. n., 2003], str. 114.
 • GOMBOC, Stanislav, KNAPIČ, Vlasta, SELIŠKAR, Tomaž. Phytosanitary information system – subjects and requirements. V: 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2005, str. 49-52.
 • GOMBOC, Stanislav, SELIŠKAR, Tomaž KNAPIČ, Vlasta, ZMRZLAK Marko. Agrometeorological network and information systems based on meteorlogical information in Slovenia. In: Online Agrometeorlogical Applications with Decision Support on the Farm Level Editors: Iver Thysen & Andrej Hocevar : COST Action 718: Meteorlogical Applications for Agriculture, 2005
 • KNAPIČ, Vlasta, BEBER, Konrad, SELJAK, Gabrijel, ŠKERLAVAJ, Vojko, TOMŠE, Smilja. Using of automatic meteorological stations for early pest warning and irrigation prediction. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 3. do 4. marca 1999. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 1999, str. 67-72. 
 • KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Molecular methods of detecting viroids in hops. V: VODNIK, Dominik (ur.), ŽEL, Jana (ur.). 2. Slovenski simpozij o rastlinski fiziologiji z mednarodno udeležbo, Gozd Martuljek, 30. september – 2. oktober 1998. Knjiga povzetkov. Gozd Martuljek: Društvo za rastlinsko fiziologijo, 1998, str. 147 (P-71).
 • KNAPIČ, Vlasta, MAČEK, Janez, UREK, Gregor, MARKELJ, Marjan, LOZEJ, Miroslav. Informatisation of plant protection – challenge or a necessity? V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Čatež, 4.-6. marec 2001. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2001,
 • KNAPIČ, Vlasta, PEČAR FONOVIĆ, Urša, ZAGORC, Barbara. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. control and European Union protected zone perspectives. V: 6. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 4.-6. marec 2003, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2003, str. 31-32.
 • KNAPIČ, Vlasta, ZMRZLAK, Marko, SIMONČIČ, Andrej, MIKLAVC, Jože, ŽEŽLINA, Ivan, ŠKERLAVAJ, Vojko. Agrometeorological network and computer aided forecasting of plant protection in Slovenia. V: EFITA 2001. Montpellier: Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique, cop. 2001, str. 25-30.
 • RADIŠEK, Sebastjan, JAKŠE, Jernej, LESKOVŠEK, Lucija, KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Hop latent viroid: diagnostic techniques and control. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 66-67.
 • VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ, Irena, KNAPIČ, Vlasta, ŽEŽLINA, Ivan. Importance, detection and presence of viroids in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu ratslin, 6-7. marec 2007, Radenci. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, str. 65-66.
 • KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Viroidi v slovenskem hmelju = Viroids in Slovenian hop varieties (Humulus lupulus L.). Hmeljar, ISSN 1318-6183, 1999, let. 68, št. 3-4, str. 43-47.
 • KNAPIČ, Vlasta. Računalniško podprta prognoza varstva rastlin = Computer aided prognosis of plant protection. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 3. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 4. do 5. marca 1997 = Lectures and papers presented at the 3rd Slovenian Conference on Plant Protection in Portorož, March 4-5, 1997. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije. 1997, str. 135-138.
 • KNAPIČ, Vlasta, DOLINAR, Marta. Primerjava modelov za prognozo hmeljeve peronospore (Pseudoperonospora humuli Miyabe et Takah.) = Comparing of two models for hop downy mildew (Pseudoperonospora humuli Miyabe et Takah.) prediction. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 3. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 4. do 5. marca 1997 = Lectures and papers presented at the 3rd Slovenian Conference on Plant Protection in Portorož, March 4-5, 1997. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije. 1997, str. 167-172.
 • ZMRZLAK, Marko, SIMONČIČ, Andrej, DOLINAR, Marta, KNAPIC, Vlasta. Forcasting and informing slovenian hop growers about spraying against the downy mildew of hop (Pseudoperonospora humuli Miy et Takah.). V: EFITA 2001. Montpellier: Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique, cop. 2001, str. 71-76.Začasen značaj karantenske kategorije na zgledu plodovih muh (Tephritidae) = Temporary nature of quarantine pest categories using the example of the Tephritidae fruit flies KNAPIČ, Vlasta, SELJAK, Gabrijel. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 12. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015 = Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2015, str. 33-42.
 • KNAPIČ, Vlasta, VAUPOTIČ, Marjan. Management approach to abundance of Arion slugs. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015. Ljubljana: Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 94-102.
 • PERSOLJA, Jolanda, KNAPIČ, Matej, PAJK, Primož, KNAPIČ, Vlasta. Agrometeorološki informacijski sistem: temelj prilagajanja podnebnim spremembam = Phytosanitary Spatial portal – GIS decision support system : first experience with a web applicatin for the suspicion of common ragweed in 2012. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 137-138
 • KNAPIČ, Vlasta, Erika OREŠEK, Primož PAJK, Simona MAVSAR, Mojca CELAR. Vpliv novih rastlinskih bolezni in škodljivcev na pridelavo ter naravo v Sloveniji. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Podcetrtek, 1.-2. marec 2011 = Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2015, str. 27-30.
 • RADIŠEK, Sebastjan, OSET, Matej, ČERENAK, Andreja, JAKŠE, Jernej, KNAPIČ, Vlasta, MATOUŠEK, Jaroslav, JAVORNIK, Branka. Research activities focused on hop viroid diseases in Slovenia. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] CICH – IHB – IHGC, International Hop Growers` Convention, Kiev, Ukraine, 4-9 June 2013, (Proceedings of the Scientific Commission, ISSN 1814-2192, 2013). Wolnzach: Scientific Comission, I.H.G.C., 2013, str. 58
 • KNAPIČ Vlasta, Katarina GROZNIK, Anita BENKO BELOGLAVEC, Simona MAVSAR, Mirjam ČELAN.  Boljši predpisi na podrocju varstva rastlin = Better regulation in the plant health sector.- V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-6. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2010, str. 388-397.
 • KNAPIČ Vlasta, Simona MAVSAR, Mojca CELAR, Katarina GROZNIK.- Vnos organizmov v raziskovalne namene v sloveniji v letih 1999-2008 = Introduction of organisms for scientific purposes in Slovenia in the period 1999-2008.- V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-6. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2010, str. 398-403.
 • LESKOVŠEK, Lucija, RADIŠEK, Sebastjan, FERANT, Nataša, ČERENAK, Andreja, KNAPIČ, Vlasta. Prve brezviroidne rastline hmelja (Humulus lupulus L.) v Sloveniji = First viroid-free hop plants (Humulus lupulus L.) in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009 = Lectures and papers presented at the 9th Slovenian Conference on Plant Protection, Nova Gorica, March 4-5 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije. 2009, str. 453-456.
 • MAVSAR, Simona, KNAPIČ, Vlasta. Ureditev biotičnega varstva rastlin v Sloveniji = Organization of biological control of plant pests in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 55-57.
 • KNAPIČ, Vlasta. Reguliranje novih škodljivih organizmov rastlin v Evropski uniji = Regulation of new organisms harmful to plants in the European Union. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 55-57.
 • FERANT, Nataša, KNAPIČ, Vlasta, PEČNIK, Marina, RADIŠEK, Sebastjan, RAK-CIZEJ, Magda, MATJAŽ-PETEK, Klaudija. Certification scheme for the production of hop planting material in Slovenia. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] International Hop Growers` Convention I.H.G.C., Dobrna-Žalec, 24-27 June 2003. [S. l.: s. n., 2003], str. 114.
 • GOMBOC, Stanislav, KNAPIČ, Vlasta, SELIŠKAR, Tomaž. Fitosanitarni informacijski sistem – vsebine in zahteve = Phytosanitary information system – subjects and requirements. V: 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2005, str. 49-52. GOMBOC, Stanislav, KNAPIČ, Vlasta, SELIŠKAR, Tomaž.
 • GOMBOC, Stanislav, SELIŠKAR, Tomaž KNAPIČ, Vlasta, ZMRZLAK Marko. Agrometeorological network and information systems based on meteorlogical information in Slovenia. In: Online Agrometeorlogical Applications with Decision Support on the Farm Level Editors: Iver Thysen & Andrej Hocevar : COST Action 718: Meteorlogical Applications for Agriculture, 2005
 • GOMBOC, Stanislav, SELIŠKAR, Tomaž, MILEVOJ, Lea, CELAR, Franci, KNAPIČ, Vlasta. Nadgradnja in prenovljene vsebine informacijskega sistema za varstvo rastlin Fito-info = Upgrade and new issues of Fito-info – Slovenian information system for plant protection. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Zreče, 4.-6. marec 2003. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2003, str. 388-397.
 • KNAPIČ, Vlasta, MAČEK, Janez, UREK, Gregor, MARKELJ, marjan, LOZEJ, Miroslav. Informatizacija varstva rastlin – izziv ali nuja? = Informatisation of plant protection – challenge or a necessity?. V: DOBROVOLJC, Danica (ur.), UREK, Gregor (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2001, str. 19-21.
 • KNAPIČ, Vlasta, BEBER, Konrad, SELJAK, Gabrijel, ŠKERLAVAJ, Vojko, TOMŠE, Smilja. Uporaba avtomatskih meteoroloških postaj za prognozo varstva rastlin in namakanja = Using of automatic meteorological stations for early pest warning and irrigation prediction. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 3. do 4. marca 1999. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 1999, str. 67-72. 
 • KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Molecular methods of detecting viroids in hops. V: VODNIK, Dominik (ur.), ŽEL, Jana (ur.). 2. Slovenski simpozij o rastlinski fiziologiji z mednarodno udeležbo, Gozd Martuljek, 30. september – 2. oktober 1998. Knjiga povzetkov. Gozd Martuljek: Društvo za rastlinsko fiziologijo, 1998, str. 147 (P-71).
 • KNAPIČ, Vlasta, MAČEK, Janez, UREK, Gregor, MARKELJ, Marjan, LOZEJ, Miroslav. Informatisation of plant protection – challenge or a necessity? V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Čatež, 4.-6. marec 2001. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2001,
 • KNAPIČ, Vlasta, PEČAR FONOVIĆ, Urša, ZAGORC, Barbara. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. control and European Union protected zone perspectives. V: 6. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 4.-6. marec 2003, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2003, str. 31-32.
 • KNAPIČ, Vlasta, ZMRZLAK, Marko, SIMONČIČ, Andrej, MIKLAVC, Jože, ŽEŽLINA, Ivan, ŠKERLAVAJ, Vojko. Agrometeorological network and computer aided forecasting of plant protection in Slovenia. V: EFITA 2001. Montpellier: Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique, cop. 2001, str. 25-30.
 • RADIŠEK, Sebastjan, JAKŠE, Jernej, LESKOVŠEK, Lucija, KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Hop latent viroid: diagnostic techniques and control. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 66-67.
 • VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ, Irena, KNAPIČ, Vlasta, ŽEŽLINA, Ivan. Importance, detection and presence of viroids in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu ratslin, 6-7. marec 2007, Radenci. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, str. 65-66.
 • ŠKERLAVAJ, Vojko, URBANČIČ-ZEMLJIČ, Meta, ZMRZLAK, Marko, MIKLAVC, Jože, ŽEŽLINA, Ivan, TOMŠE, Smiljana, KNAPIČ, Vlasta. Izkušnje z modelom Maryblyt pri prognoziranju hruševega ožiga (Erwinia amylovora) v Sloveniji = Experience with Maryblyt forecasting model for predicting fire blight (Erwinia amylovora) in Slovenia. V: 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2005, str. 45.
 • ZMRZLAK, Marko, SIMONČIČ, Andrej, DOLINAR, Marta, KNAPIC, Vlasta. Forcasting and informing slovenian hop growers about spraying against the downy mildew of hop (Pseudoperonospora humuli Miy et Takah.). V: EFITA 2001. Montpellier: Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique, cop. 2001, str. 71-76.
 • KNAPIČ, Vlasta, VAUPOTIČ, Marjan. Management approach to abundance of Arion slugs. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015. Ljubljana: Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 94-102.
 • PERSOLJA, Jolanda, KNAPIČ, Matej, PAJK, Primož, KNAPIČ, Vlasta. Agrometeorološki informacijski sistem: temelj prilagajanja podnebnim spremembam = Phytosanitary Spatial portal – GIS decision support system : first experience with a web applicatin for the suspicion of common ragweed in 2012. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 137-138
 • KNAPIČ, Vlasta, Erika OREŠEK, Primož PAJK, Simona MAVSAR, Mojca CELAR. Vpliv novih rastlinskih bolezni in škodljivcev na pridelavo ter naravo v Sloveniji. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Podcetrtek, 1.-2. marec 2011 = Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2015, str. 27-30.
 • RADIŠEK, Sebastjan, OSET, Matej, ČERENAK, Andreja, JAKŠE, Jernej, KNAPIČ, Vlasta, MATOUŠEK, Jaroslav, JAVORNIK, Branka. Research activities focused on hop viroid diseases in Slovenia. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] CICH – IHB – IHGC, International Hop Growers` Convention, Kiev, Ukraine, 4-9 June 2013, (Proceedings of the Scientific Commission, ISSN 1814-2192, 2013). Wolnzach: Scientific Comission, I.H.G.C., 2013, str. 58
 • KNAPIČ Vlasta, Katarina GROZNIK, Anita BENKO BELOGLAVEC, Simona MAVSAR, Mirjam ČELAN.  Boljši predpisi na podrocju varstva rastlin = Better regulation in the plant health sector.- V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-6. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2010, str. 388-397.
 • KNAPIČ Vlasta, Simona MAVSAR, Mojca CELAR, Katarina GROZNIK.- Vnos organizmov v raziskovalne namene v sloveniji v letih 1999-2008 = Introduction of organisms for scientific purposes in Slovenia in the period 1999-2008.- V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-6. marec 2009. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2010, str. 398-403.
 • MAVSAR, Simona, KNAPIČ, Vlasta. Ureditev biotičnega varstva rastlin v Sloveniji = Organization of biological control of plant pests in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 55-57.
 • KNAPIČ, Vlasta. Reguliranje novih škodljivih organizmov rastlin v Evropski uniji = Regulation of new organisms harmful to plants in the European Union. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 55-57.
 • PAJK, Primož, SELIŠKAR, Tomaž, GOMBOC, Stanislav, GROZNIK, Katarina, KNAPIČ, Vlasta, PEČNIK, Marinka, KOPRIVNIKAR-BOBEK, Milena. Javno dostopne vsebine fitosanitarnega področja v Sloveniji – www.furs.si = Publicly available phytosanitary information in Slovenia – http://www.furs.si. V: VAJS, Stanislav (ur.), LEŠNIK, Mario (ur.), MAČEK, Jože (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume, 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. [Ljubljana]: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. [2005], str. 53-54
 • FERANT, Nataša, KNAPIČ, Vlasta, PEČNIK, Marina, RADIŠEK, Sebastjan, RAK-CIZEJ, Magda, MATJAŽ-PETEK, Klaudija. Certification scheme for the production of hop planting material in Slovenia. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] International Hop Growers` Convention I.H.G.C., Dobrna-Žalec, 24-27 June 2003. [S. l.: s. n., 2003], str. 114.
 • GOMBOC, Stanislav, KNAPIČ, Vlasta, SELIŠKAR, Tomaž. Phytosanitary information system – subjects and requirements. V: 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2005, str. 49-52.
 • GOMBOC, Stanislav, SELIŠKAR, Tomaž KNAPIČ, Vlasta, ZMRZLAK Marko. Agrometeorological network and information systems based on meteorlogical information in Slovenia. In: Online Agrometeorlogical Applications with Decision Support on the Farm Level Editors: Iver Thysen & Andrej Hocevar : COST Action 718: Meteorlogical Applications for Agriculture, 2005
 • KNAPIČ, Vlasta, BEBER, Konrad, SELJAK, Gabrijel, ŠKERLAVAJ, Vojko, TOMŠE, Smilja. Using of automatic meteorological stations for early pest warning and irrigation prediction. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 3. do 4. marca 1999. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 1999, str. 67-72. 
 • KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Molecular methods of detecting viroids in hops. V: VODNIK, Dominik (ur.), ŽEL, Jana (ur.). 2. Slovenski simpozij o rastlinski fiziologiji z mednarodno udeležbo, Gozd Martuljek, 30. september – 2. oktober 1998. Knjiga povzetkov. Gozd Martuljek: Društvo za rastlinsko fiziologijo, 1998, str. 147 (P-71).
 • KNAPIČ, Vlasta, MAČEK, Janez, UREK, Gregor, MARKELJ, Marjan, LOZEJ, Miroslav. Informatisation of plant protection – challenge or a necessity? V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 5. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Čatež, 4.-6. marec 2001. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2001,
 • KNAPIČ, Vlasta, PEČAR FONOVIĆ, Urša, ZAGORC, Barbara. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. control and European Union protected zone perspectives. V: 6. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 4.-6. marec 2003, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2003, str. 31-32.
 • KNAPIČ, Vlasta, ZMRZLAK, Marko, SIMONČIČ, Andrej, MIKLAVC, Jože, ŽEŽLINA, Ivan, ŠKERLAVAJ, Vojko. Agrometeorological network and computer aided forecasting of plant protection in Slovenia. V: EFITA 2001. Montpellier: Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique, cop. 2001, str. 25-30.
 • RADIŠEK, Sebastjan, JAKŠE, Jernej, LESKOVŠEK, Lucija, KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Hop latent viroid: diagnostic techniques and control. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 6-7. marec 2007, Radenci. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, s. 66-67.
 • VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ, Irena, KNAPIČ, Vlasta, ŽEŽLINA, Ivan. Importance, detection and presence of viroids in Slovenia. V: MAČEK, Jože (ur.). 8.slovensko posvetovanje o varstvu ratslin, 6-7. marec 2007, Radenci. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2007, str. 65-66.
 • KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Viroidi v slovenskem hmelju = Viroids in Slovenian hop varieties (Humulus lupulus L.). Hmeljar, ISSN 1318-6183, 1999, let. 68, št. 3-4, str. 43-47.
 • KNAPIČ, Vlasta. Računalniško podprta prognoza varstva rastlin = Computer aided prognosis of plant protection. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 3. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 4. do 5. marca 1997 = Lectures and papers presented at the 3rd Slovenian Conference on Plant Protection in Portorož, March 4-5, 1997. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije. 1997, str. 135-138.
 • KNAPIČ, Vlasta, DOLINAR, Marta. Primerjava modelov za prognozo hmeljeve peronospore (Pseudoperonospora humuli Miyabe et Takah.) = Comparing of two models for hop downy mildew (Pseudoperonospora humuli Miyabe et Takah.) prediction. V: MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 3. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin v Portorožu od 4. do 5. marca 1997 = Lectures and papers presented at the 3rd Slovenian Conference on Plant Protection in Portorož, March 4-5, 1997. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije. 1997, str. 167-172.
 • ZMRZLAK, Marko, SIMONČIČ, Andrej, DOLINAR, Marta, KNAPIC, Vlasta. Forcasting and informing slovenian hop growers about spraying against the downy mildew of hop (Pseudoperonospora humuli Miy et Takah.). V: EFITA 2001. Montpellier: Agro Montpellier, Ecole Nationale Supérieure Agronomique, cop. 2001, str. 71-76.

Published expert/scientific abstract from conference

 • KNAPIČ, Vlasta, A. Pivk, H. Hrvatin, R. Ličen (2015) “Healthy Plants as a Criterion for Entering Foreign  Markets”  in The Conference on PLANT HEALTH FOR SUSTAINABLE  AGRICULTURE, May 11-12, 2015, Ljubljana, Slovenia
 • RADIŠEK, Sebastjan, GUČEK, Tanja, JAKŠE, Jernej, KNAPIČ, Vlasta, BENKO-BELOGLAVEC, Anita, PAVLIČ, Ema, MATOUŠEK, Jaroslav, JAVORNIK, Branka. Appearance and management of hop stunt disease in Slovenia. V: HEPERKAN, Dilek (ur.), DASKAYA-DIKMEN, Ceren (ur.), ERTUGRUL-CENGIZ, Sibel (ur.). Plant health management for ensuring food security, safety and quality in the Mediterranean area : challenges and prospects : [abstract book], 14th Mediterranean Phytopathological Union (MPU) Congress [and] International Society of Mycotoxicology (ISM) Congress, 25-29 August 2014 Istanbul, Turkey. Istanbul: Istanbul Technical University, Chemical & Metallurgical Engineering Faculty, Department of Food Engineering, 2014, str. 131
 • PERSOLJA, Jolanda, FERLEŽ RUS, Alenka, KNAPIČ, Vlasta, RAK CIZEJ, Magda. Slovenian agrometeorological information system – support in the forecasting of apple scab. V: Future IPM in Europe, 9-21 March 2013, Riva del Garda, Italy : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2013, str. [255].
 • RADIŠEK, Sebastjan, PERSOLJA, Jolanda, JAKŠE, Jernej, JAVORNIK, Branka, MATOUŠEK, Jaroslav, PAVLIČ, Ema, KNAPIČ, Vlasta. Occurence of hop stunt disease in Slovenia. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 48
 • PERSOLJA, Jolanda, LEŠNIK, Mario, KNAPIČ, Matej, KNAPIČ, Vlasta. Varnostni pasovi povrsinskih voda in vinogradnistvo: omejitve in resitve na primeru trsnih rumenic. = Water buffer zones and vinegrowing: restrictions and solutions in use of pesticides in of case of vectors of grapevine yellows. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 145-150
 • KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Molecular methods of detecting viroids in hops. V: VODNIK, Dominik (ur.), ŽEL, Jana (ur.). 2. Slovenski simpozij o rastlinski fiziologiji z mednarodno udeležbo, Gozd Martuljek, 30. september – 2. oktober 1998. Knjiga povzetkov. Gozd Martuljek: Društvo za rastlinsko fiziologijo, 1998, str. 147 (P-71).
 • KNAPIČ, Vlasta, Urša Pečar, Barbara Zagorc. Obvladovanje bakterije Erwinia amylovora (Burrill) Winslow in sod. in perspektive varovanega območja Evropske unije= Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Control and European Union Protected Zone Perspectives. V: Izvlečki referatov 6. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2003, str. . 
 • KNAPIČ, Vlasta, Andrej Potocnik, Vojko Škerlavaj, Anton Brecl: First Fireblight outbreaks in Slovenia, European Plant Protection Organisation, EPPO Conference on fireblight, Budapest, October 2003
 • N. Ferant, V. Knapic, M. Pecnik, S. Radisek, M. Rak-Cizej, K. Matjaz-Petek CERTIFICATION SCHEME FOR THE PRODUCTION OF HOP PLANTING MATERIAL IN SLOVENIA. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] International Hop Growers` Convention I.H.G.C., Dobrna-Žalec, 24-27 June 2003. [S. l.: s. n., 2003], str.
 • Knapic Vlasta EFFECTS OF  HOP LATENT VIROID INFECTION AND CLIMATE VARIABILITY ON HOPS IN SLOVENIA. V: SEIGNER, Elisabeth (ur.). Proceedings of the Scientific Commission [of the] International Hop Growers` Convention I.H.G.C., Dobrna-Žalec, 24-27 June 2003. [S. l.: s. n., 2003], str.
 • KNAPIČ, Vlasta, Marinka PEČNIK. Pomen uporabe zdravega sadilnega materiala /Importance of healthy hop planting material/. Izvlečki prispevkov na 42. seminarju o hmeljarstvu, Žalec, 2004, s. 6.
 • KNAPIČ, Vlasta, JAVORNIK, Branka. Viroidi v slovenskih kultivarjih hmelja (Humulus lupulus L.). V: Izvlečki referatov 4. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 1999, str. 45.
 • MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, KNAPIČ, Vlasta. Phytosanitary status of fruit tree phytoplasma in Slovenia and their diagnostics. V: Quarantine phytoplasmas on fruit crops : book of abstracts, 27 – 28 February 2007, Prague. Prague: Crop research institute & State phytosanitary administration, 2007, str. 9-10.
 • PAJK, Primož, SELIŠKAR, Tomaž, GOMBOC, Stanislav, GROZNIK, Katarina, KNAPIČ, Vlasta, PEČNIK, Marinka, KOPRIVNIKAR-BOBEK, Milena. Javno dostopne vsebine fitosanitarnega področja v Sloveniji – http://www.furs.si = Publicly available phytosanitary information in Slovenia – http://www.furs.si. V: 7. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija. Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2005, str. 53-54.

Poster on conference

 • Vlasta KNAPIČ: Healthy Plants as a Criterion for Entering Foreign  Markets.- The Conference on PLANT HEALTH FOR SUSTAINABLE  AGRICULTURE, May 11-12, 2015, Ljubljana,
 • Vlasta Knapič: AGROMETEOROLOGICAL NETWORK IN SLOVENIA, Ljubljana, 2003
 • Vlasta Knapič: PLANT PROTECTION FORECASTING SERVICE IN SLOVENIA, Ljubljana, 2003
 • Vlasta Knapič, Primož Pajk, Simona Perme: Fire blight outbreak – limiting factor of honey bees movement. Ljubljana: Apimondia, August 2003

Chapter in Monograph

 • KNAPIČ, Vlasta, BUKOVEC, Mirjam, PERME, Simona, CELAR, Mojca. Gostiteljske rastline hruševega ožiga. 1. ponatis. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2013. 23 str ISBN 978-961-6299-67-1
 • CELAR Mojca, Vlasta KNAPIČ, Erika OREŠEK, Simona MAVSAR, Primož PAJK. ZDRAVSTVENO varstvo rastlin : Sistem v Republiki Sloveniji kot članici Evropske unije = Plant health system in Republic Slovenia as the European Union Member State. – Phytosanitary Inspection Compendium; Ljubljana : Ministrstvo za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, Editor: Vlasta KNAPIČ, 2009, 24
 • MODIC, Špela, Gregor UREK, Lea MILEVOJ, Metka BARBARIČ, Jože VERBIČ, Tomaž POJE, Matej KNAPIČ, Vlasta KNAPIČ, Erika OREŠEK.- Maize protection against corn root worm (Diabrotica virgifera virgifera).- MKGP Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, 2009, 60. p.
 • SELJAK Gabrijel, Mirjam BUKOVEC, Mojca CELAR, Vlasta KNAPIČ, Simona MAVSAR, Erika OREŠEK, Primož PAJK, Dušan JURC, Maja JURC, Jože MIKLAVC, Sebastjan RADIŠEK, Magda Rak Cizej, Gabrijel Seljak, Stanislav Trdan, Gregor Urek, Mojca Marn Viršček. Plant health: registration and plant passport [manual for training of persons authorised for plant health]. – Editor Vlasta Knapič, Ljubljana : Ministrstvo za  kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2008,
 • KNAPIČ, Matej, SELIŠKAR, Tomaž, GOMBOC, Stanislav, KNAPIČ, Vlasta. GIS na področju varstva rastlin pred škodljivimi organizmi. V: PERKO, Drago (ur.), NARED, Janez (ur.), ČEH, Marjan (ur.), HLADNIK, David (ur.), KREVS, Marko (ur.), PODOBNIKAR, Tomaž (ur.), ŠUMRADA, Radoš (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006. Ljubljana: Založba ZRC, 2006, str. 243-251, ilustr., zvd
 • CELAR, Franci, KNAPIČ, Vlasta. Rastlinske kužne bolezni / Plant Epidemic Diseases/. V: UŠENIČNIK, Bojan (ur.). Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, 2002, str. 365-371.
 • DOLINAR, Marta, FERANT, Nataša, ŽOLNIR, Milan, SIMONČIČ, Andrej, KNAPIČ, Vlasta. Bolezni, škodljivci in pleveli v hmeljskih nasadi /Diseases, pests and weeds in hop production/. V: MAJER, Dušica (ur.), ČERENAK, Andreja. Priročnik za hmeljarje. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, 2002, str. 51-101.

What People Say

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney

It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.

J. K. Rowling

Don’t cry because it’s over, smile because it happened.

Dr. Seuss

Let’s build something together.


%d bloggers like this: