Rastlinska stenica razlog za ukrepe ob izvozu v Avstralijo in Novo Zelandijo

Od 1. septembra 2019 do vključno 30. aprila 2020 Avstralija in Nova Zelandija uvajata zaščitne ukrepe za preprečevanje vnosa invazivne vrste rastlinske stenice. Ukrepi toplotnega tretiranja ali zaplinjanja pred izvozom bodo doleteli tudi slovenske izvoznike kontejnerskega in drugega blaga, ki privablja marmorirano smrdljivko iz okolja v pribežališča za prezimovanje.

Za skupino blaga z velikim tveganjem, kamor sodijo surovine in izdelki iz lesa, tkanin, plute, kovin, keramike in kamna, državi uvoznici zahtevata tretiranje, ki zadovoljivo uniči morebitne neželene žuželčje potnike, zlasti marmorirano smrdljivko Halyomorpha halys. Izvajalce tretiranj morajo za to odobriti avstralski pristojni organi. V ta namen so organizirali vrsto usposabljanj v sredozemskih lukah. V Luki Koper je bil odobren izvajalec toplotnega tretiranja že v lanskem letu, ko so ukrepi veljali za Italijo. Letos je na seznamu zaščitnih ukrepov poleg ZDA in Kanade že 30 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija.

Izvozniki lahko le upajo, da bo izvajalec tretiranj v Luki Koper pravočasno odobren tudi za zaplinjevanje, saj je na seznamu kar nekaj blaga, ki bi pregrevanja nad 60 stopinj ne preneslo. Avstralija in Nova Zelandija sta kot učinkovite fumigante odobrili le pripravke na osnovi sulfuril fluorida, ki so bili v Sloveniji pred kratkim registrirani kot biocidi. Dovoljenja za uporabo sulfuril fluorida kot fitofarmacevtskega sredstva na rastlinskem blagu pa zastopnik v Sloveniji še ni pridobil.

Na podlagi ocene tveganja vnosa marmorirane smrdljivke iz Severne Amerike ali iz Evrope na južno poloblo so znanstveniki določili še drugo skupino tveganega blaga, s katerim bi se stenica lahko vnesla. To blago (surovine in izdelki iz gume, umetne mase, papirja, celuloze, sol, apno, cement, rude, itd.) mora izvoznik ob pakiranju in odpremi natančno pregledati in zagotoviti, da ni kontaminirano ne s to invazivno vrsto stenic, ne z drugimi insekti ali živalmi.

Uradna služba za varstvo rastlin Avstralije in Nove Zelandije bo pregledovala pošiljke iz Evrope in severne Amerike. Ob najdbi živih žuželk ali ugotovitvi, da izvozna pošiljka ni bila tretirana ali pa jo je tretiral nepooblaščen izvajalec, bo pošiljka zavrnjena. Da bi preprečili gospodarsko škodo, so precej naporov vložili v obveščanje in usposabljanje izvajalcev in služb za obvladovanje te nove vrste rastlinske stenice, ki se je pred kratkim zanesla tudi k nam.

Preberite še:

Marmorirana smrdljivka Halyomorpha halys je vsejedka. Hrani se z:

  • vrtninami (paradižnik, fižol, paprika,…)
  • sadjem (jabolka, hruške, lešniki,…)
  • koruzo, sojo in drugimi poljščinami
  • gozdnimi sadeži…

Ko jeseni išče prezimovališče, leze v poslopja, hiše in druga zavetja. Nadležna je tudi zaradi neprijetnega vonja.

Published by Lasta

Plant pathology is my profession, plant protection is my job, genealogy is my passion...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: